ADR 2015 ve IMDG 2014 (37) Yönetmelikleri DGAssistant Yazılımında güncellendi

DGAssistant Yazılımı tehlikeli maddelerin kara yoluyla (ADR 2015) ve deniz yoluyla (IMO-IMDG 2014 37) taşınması ile ilgili son yönetmeliklere göre güncellendi.

Bu güncelleme ile ADR taşıma belgesi ve IMO-IMDG yükleyici beyannamesi oluşturmanın yanı sıra hem denizde hem karada geçerli çok modlu dokümanlar oluşturabilirsiniz. Yazılım sizin için mümkün olan en karlı muafiyeti uygulayarak taşıma gerekliliklerini basitleştirir, böylece size hem vakit hem de nakit kazandırır.

Ek olarak, bu güncelleme ile kontrol listesine tehlikeli maddelerin yüklenmesi ve boşaltılması talimatları, mallar için gerekli etiketleme ve paketlemelerin gösterilmesi, araç ve mürettebat için gerekli ekipmanlar ve operasyondan önce, operasyon sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler eklenmiştir.

Yeni UN 3509 (AMBALAJLAR BERTARAF EDİLECEK, BOŞ, TEMİZLENMEMİŞ) gibi yeni ADR 2015 özellikleri de eklendi. Bu sayede boş ambalajlar dâhil atıklar kolayca yönetilebilir hale geldi.

ADR 2015 ve IMDG 2014 (37) Yönetmelikleri DGAssistant Yazılımında güncellendi
ADR 2015 ve IMDG 2014 (37) Yönetmelikleri DGAssistant Yazılımında güncellendi